Friday, July 25, 2008

hafaz al-quran
Kemampuan untuk menghafaz ummul kitab perlu digilap semenjak kecil lagi.

No comments: