Friday, July 25, 2008

hafaz al-quran




Kemampuan untuk menghafaz ummul kitab perlu digilap semenjak kecil lagi.